รูปรพชัยนาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2564


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 10 ก.ย. 2564
อัพโหลด วันที่ 10 ก.ย. 2564 ถึง วันที่ 15 ต.ค. 2564

ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร นำบุคลากรปรกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยใช้มาตรการ " 3 ป. 1 ค." คือ ปลุกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางวันทณีย์-น.ส.เบญจามินทร์ ลิ่วนภโรจน์ และครอบครัว, ผิงอิงสตูดิโอ, เส่งฮวดคลังไฟฟ้า และ นายชัชวาลย์-น.ส.กัญญา-ด.ญ.นภัค เชื้อเย็น ร้านมิสเตอร์วาฬบับเบิ้ลที บริจาคห้องความดันอากาศบวก (POSITIVE PRESSURE ROOM) พร้อมเครื่องปรับอากาศ และถุงมือยาว ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ อาคารศัลยกรรมมหิดล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล โดยมี พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอประวัติของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ประชาชาชนได้รับทราบ ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว กลุ่มการพยาบาลยังได้ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมไปถึงร่วมกันจัดตั้งหอผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 หอผู้ป่วย โดยการปรับปรุงหอผู้ป่วยเดิมเพื่อสำหรับใช้ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564