น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะบุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาล Lab Online