รูปรพชัยนาท

ประเมิน Action plan ปี 61 ล่าสุด


โพสโดย นายวาทิต เสร็จกิจ | เมื่อ 1 ก.ค. 2562
อัพโหลด วันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 2562

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายก และคณะ, นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทายาทตลาดภาษีซุง บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen high flow) จำนวน 2 เครื่อง และสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ รวมมูลค่า 420,000 บาท สำหรับให้บริการผู้ป่วย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์เพจ Facebook “รอบรู้ด้านสุขภาพ เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท” ในรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้แก่ นางสาวจันจิรา เทพทัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนางสาวรติมา ศิลปสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” สถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสด์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้เนื่องในวันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ตลอดจนยังได้นำเสนอข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันและแนวทางในการป้องกันตนเอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ : คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำช่องทางในการติดตามข่าวสารด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเพจ Facebook “รอบรู้ด้านสุขภาพ เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท” ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น.

อัพโหลดวันที่ 14 ธ.ค. 2563

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ธ.ค. 2563