รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา


ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ ชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย วันนี้ (24 ก.ย.61) นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี พุทธศักราช 2561 โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อัพโหลด : เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา


จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

อัพโหลด : เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่รักษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท

อัพโหลด : เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา