รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


จังหวัดชัยนาท ฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก แก่บุคลากรทางการแพทย์

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 202 ทศวรรษที่ผ่านมา


ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ที่เข้ารับบริการจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง)

อัพโหลด : เมื่อ 202 ทศวรรษที่ผ่านมา


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อัพโหลด : เมื่อ 202 ทศวรรษที่ผ่านมา


กฟผ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 202 ทศวรรษที่ผ่านมา


เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 202 ทศวรรษที่ผ่านมา