รูปรพชัยนาท

ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 13 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 13 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 21 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมทีมแพทย์แผนกอายุรกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 11 มีนาคม2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมประชุมทีมแพทย์แผนกอายุรกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในแผนกอายุรกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ณ ห้องพักแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 18 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนเนื่องในวันไตโลก เรื่อง “ยาและสมุนไพรที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” รายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร”

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ ภญ.นงลักษณ์ ขันอ่อน เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมจัดรายการวิทยุ “ท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร” ดำเนินรายการโดย นางสาววิมลมาศ พูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง “ยาและสมุนไพรที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” เนื่องด้วยในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็น “วันไตโลก” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต รวมถึงแนวทางในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไตแก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว” ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรายการฯ และรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคภัยต่างๆ และการให้บริการของโรงพยาบาล ได้ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ SPICE FM 99.5 MHz อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท กระจายบุญ จำกัด ตัวแทนในนามผู้วายชนม์ บริจาคชุดเวชภัณฑ์ จำนวน 18,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 ต.ค. 2563