รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อแถบทดสอบ Lactate และแถบทดสอบ Ketone


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 23 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 23 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 24 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบการกระจายวัคซีน การจองและการเตรียมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และ นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมพื้นที่ในการให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (ตึกส้ม) พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค การบริหารจัดการวัคซีน และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชัยนาท จากนั้นร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกเวชระเบียน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิ้นเดือน (Sent Date) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบันทึกเวชระเบียนให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 10 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาการพยาบาล ในการเข้าเยี่ยมสมาชิกสภาพยาบาล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาการพยาบาลในการเข้าเยี่ยมสมาชิกสภาการพยาบาล และเข้าพบนายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี ดร.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาการพยาบาล ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 และห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 13 พ.ย. 2563