รูปรพชัยนาท

ประกาศโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 23 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 23 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 ม.ค. 2566

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 70 กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี พว.พิมพรรณ เหลาทอง และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรม-จริยธรรม เตรียมแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม-จริยธรรม จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของชมรมโรงพยาบาลคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 30 พ.ย. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 255,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ คุณกำธร อักษรศรี และคุณนัยนา นาคพรต ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม ขนาด 600 มล. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำจังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ และนายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564