รูปรพชัยนาท

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมชั้น G) พื้นที่ขนาด 7,800 ตารางเมตร (เสาเข็มเจาะชนิดเปียก) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตำบลบ้านกล้วย อ


โพสโดย นางพรรุ่ง ปานเทวัญ | เมื่อ 20 ม.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 20 ม.ค. 2566 ถึง วันที่ 16 ก.พ. 2566

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นางอรอุมา ปานเจริญ และนางสาวหฤทัย โพธิ์แก้ว บริจาคชุด PPE จำนวน 144 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.ตรีทิพย์ มาโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณพรพิมล นาคพรอำนวย ร่วมกับร้านอึ้งยุ่ยเซ้ง และร้านทองเอี่ยมฮวด (อาหย่ำ) บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen high flow) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับให้บริการผู้ป่วย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท ห้างทองเอี่ยมเจริญ จำกัด บริจาคชุด PPE จำนวน 500 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ บริษัท ห้างทองเอี่ยมเจริญ จำกัด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564