รูปรพชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 1 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 1 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วัดโฆสิตาราม บริจาคเงิน จำนวน 600,000 บาท เนื่องในงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พว.คิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ วัดโฆสิตาราม หมู่ที่ 9 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ทั้งนี้ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด บริจาคเครื่องดื่ม C-Vit จำนวน 10 ลัง (ลังละ 36 ขวด) และน้ำดื่ม ยันฮีวิตามิน แพ็คละ 12 ขวด จำนวน 15 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเป็นขวัญและกำลใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเบ็ญจา พุฒซ้อน หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้นิเทศทางการพยาบาลประจำวัน และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฯ ยังได้กล่าวอวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและประกอบภารกิจหน้าที่โดยสมบูรณ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 28 มิ.ย. 2564