รูปรพชัยนาท

ยกเลิกและประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 3 อัตรา


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 13 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 13 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียน ในกิจกรรมรณรงค์โครงการเด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และหากพบภาวะสายตาผิดปกติมีการส่งต่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนแว่นสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ โดยในปี 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ดำเนินการส่งมอบแว่นตาให้กับนักเรียน เป็นจำนวน 21 คน ณ อาคารปลื้มจิตร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดชัยนาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดชัยนาท ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัพโหลดวันที่ 7 ธ.ค. 2563

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายกหนึ่ง จิตรจุน, ส.จ.กอล์ฟ จิตรจุน และเสี่ยอ้น อธิศิลป์ บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 125,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำหรับให้บริการผู้ป่วย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564