รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจ Blood gas


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 17 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 17 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 18 เม.ย. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการ Smart Services (Paperless) ติดตามการดำเนินงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Smart Services (Paperless) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางปรานอม จันทราช หัวหน้างานเวชระเบียน เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์นอกจากจะช่วยลดการใช้กระดาษในการบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยแล้ว ยังสะดวกต่อการจัดเก็บ สืบค้น และลดการสูญหายของข้อมูลอีกด้วย ช่วยให้มีระบบการบริหารจัดการเอกสารเวชระเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรม จำกัด บริจาค สปอนเซอร์ แอคทีฟ วิตามินซี จำนวน 25 ลัง และ สปอนเซอร์ แอคทีฟ ซิงค์ จำนวน 25 ลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้การดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต, นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นพ.ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชัยนาท, ความเป็นมาของโรงพยาบาลสนาม และการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ก่อนจะพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยที่มารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามผ่านระบบ Video Call ภายในศูนย์บัญชาการโรงพยาบาลสนาม

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564